irauto.lv

Logo izveide
2012. gada 9. oktobris
  • Tehniskais darbs
  • Dizaina darbs
  • Radošais darbs
Līdz ar mājas lapas izstrādi tika radīts irauto.lv logotips.
Uzsvars likts uz kompānijas ticību tam, ka vienmēr "IR":
  • jāmeklē iespējas;
  • jānodrošina atvērta sadarbība;
  • jāpiedāvā un jāpadara pieejams pakalpojums.

Pasūtītājs: SIA "Viens divi trīs"