Olimpiskais sporta centrs – Bukleti

Informatīvo materiālu dizaina izveide
2014. gada 22. jūlijs
  • Tehniskais darbs
  • Dizaina darbs
  • Radošais darbs
Bukleti, kas laika gaitā tapuši priekš OSC.

Pasūtītājs: SIA "Olimpiskais sporta centrs"