Olimpiskais sporta centrs - Klientu kartes

Klientu karšu dizaina izveide
2010. gada 20. jūlijs
  • Tehniskais darbs
  • Dizaina darbs
  • Radošais darbs
Olimpiskā sporta centra peldbaseina klientu karšu dizains.

Pasūtītājs: SIA "Olimpiskais sporta centrs"