Jauniešu garantija

Kampaņas vizuālā noformējuma izveide, aplikācijas programmēšana
2015. gada 11. novembris
  • Tehniskais darbs
  • Dizaina darbs
  • Radošais darbs
Lai sasniegtu mērķi, jāatmet bezdarbība!

Jauniešu garantija ir Eiropas Savienības “Eiropas sociālā fonda” atbalstīta un virzīta programma, kas palīdz jauniešiem apgūt jaunas, tirgū pieprasītas profesijas un sākt tajās strādāt.

Projekta ietvaros izstrādājām kampaņas logotipu, dizainu plakātiem un citiem informatīvajiem materiāliem, veidojām interneta banerus, kā arī draugiem.lv aplikāciju "Atmet bezdarbību! Sasniedz mērķi!", nodrošinot dizainu un programmēšanu.

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra