Loterijas norise

 1. 1

  Idejas izstrāde un saskaņošana

  Jānosaka loterijas mērķis un mērķa auditorija. Tikai pēc tam var izvēlēties atbilstošu mehānismu un balvas. Pārliecinies, ka paredzētas pietiekami daudz balvas, lai momentloterija patērētājam būtu interesanta.
 2. 2

  Sagatavošana

  Loterijas balvu iegāde, reģistrācijas dokumentu izstrāde un saskaņošana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Loterijas reklāmas materiālu, momentloterijas kartīšu, reģistrācijas urnu izstrāde un piegāde tirdzniecības vietās kopā ar balvām.
 3. 3

  Loterijas norise

  Tagad mazliet atpūties, jo visas tālākās darbības veicam mēs un/vai tirdzniecības vietu darbinieki – komunikācija ar dalībniekiem, izlozes un balvu izsniegšana.
  Laimesta gadījumā dalībnieks balvu saņem uzreiz. Vērtīgas balvas, piemēram, elektroniku un naudas balvas drīkst izsniegt vēlāk. Tad laimētājam ar laimīgo momentloterijas kartīti jādodas uz loterijas noteikumos noteikto balvas saņemšanas vietu.
  Kartīšu datu šķirošanu un apkopošanu vari uzticēt mums.
  Atšķirībā no elektroniskās reģistrācijas, momentloterijas norisei sekot līdzi nav iespējams, jo dati pilnvērtīgi tiek apkopoti tikai loterijas beigās.
 4. 4

  Noslēgums

  Apkopojam dalībnieku komentārus un sagatavojum atskaiti gan Tev, gan Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Atskaites sagatavošanai mums vajadzēs Tavu palīdzību ar datiem par izdalīto momentloterijas kartīšu skaitu un izsniegtajām balvām.
  Loterijas organizētājs tālāk ir atbildīgs par atskaites iesniegšanu Inspekcijā, pārbaužu pieņemšanu, kā arī dokumentu, aizpildīto kartiņu, anketu vai čeku uzglabāšanu 5 gadus pēc loterijas.