Loterijas norise

 1. 1

  Idejas izstrāde un saskaņošana

  Jānosaka loterijas mērķis un mērķa auditorija. Tikai pēc tam var izvēlēties atbilstošu mehānismu un balvas.
 2. 2

  Sagatavošana

  Loterijas balvu iegāde, reģistrācijas dokumentu izstrāde un saskaņošana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Loterijas reklāmas materiālu, loterijas kartīšu, reģistrācijas urnu izstrāde un piegāde tirdzniecības vietās.
 3. 3

  Loterijas norise

  Tagad mazliet atpūties, jo visas tālākās darbības veicam mēs – komunikācija ar dalībniekiem, izlozes un balvu izsniegšana.
  Pēc reģistrācijas beigām izlozes tiek veiktas manuāli, izvelkot laimējušās loterijas kartītes vai čekus no urnas.
  Kartīšu datu šķirošanu un apkopošanu, kā arī laimētāju informēšanu vari uzticēt mums.
  Ņem vērā, ka, atšķirībā no elektroniskās reģistrācijas, manuālās reģistrācijas loterijas norisei sekot līdzi nav iespējams, jo dati tiek apkopoti tikai pirms izlozes.
 4. 4

  Noslēgums

  Vispatīkamākais process – balvu izsniegšana. Apkopojam dalībnieku komentārus un sagatavojam atskaiti gan Tev, gan Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.
  Loterijas organizētājs tālāk ir atbildīgs par atskaites iesniegšanu Inspekcijā, pārbaužu pieņemšanu, kā arī dokumentu, aizpildīto kartiņu, anketu vai čeku uzglabāšanu 5 gadus pēc loterijas.