Loterijas norise

 1. 1

  Idejas izstrāde un saskaņošana

  Jānosaka loterijas mērķis un mērķa auditorija. Tikai tad var pamatoti izvēlēties atbilstošu mehānismu un balvas.
 2. 2

  Sagatavošana

  Loterijas balvu iegāde, reģistrācijas dokumentu izstrāde un saskaņošana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Loterijas reklāmas materiālu izstrāde, mikrosaita un reģistrācijas sistēmas izstrāde un pārbaude.
 3. 3

  Loterijas norise

  Tagad mazliet atpūties, jo visas tālākās darbības veicam mēs – komunikācija ar dalībniekiem, reģistrācijas datu apkopošana, izlozes un balvu izsniegšana.
  Ja izvēlējies WEB un/vai SMS reģistrāciju, seko līdzi dalībnieku aktivitātei jebkurā brīdī tiešsaistes režīmā.
  Tirdzniecības tīklu klientu karšu reģistrācijām nav iespējams sekot līdzi, rūpējoties par patērētāju datu drošību.
 4. 4

  Noslēgums

  Vispatīkamākais process – balvu izsniegšana. Apkopojam dalībnieku komentārus un sagatavojam atskaiti gan Tev, gan Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.
  Loterijas organizētājs tālāk ir atbildīgs par atskaites iesniegšanu Inspekcijā, pārbaužu pieņemšanu un dokumentu uzglabāšanu 5 gadus pēc loterijas.